เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด จ. ปัตตานี

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ โดยคุณสุทธวดี เริ่มคิดการ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ คุณกานติมา มัชฉากิจ นิติกรชำนาญการและคุณภัทราวุฒิ ก้อนสมบัติ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้กับเจ้าหน้าที่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด จ. ปัตตานี และอีก 14 สาขาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 


จำนวนผู้เข้าชม 130