เจ้าหน้าที่ สพก. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ โดยคุณกานติมา มัชฉากิจ นิติกรชำนาญการและคุณภัทราวุฒิ ก้อนสมบัติ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้กับเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 179